Pelno nesiekiančių vienetų apmokestinimo tvarka

Užduota klausimų: 14 klausimai priimami iki 2011-02-17 17:00:00
9 kreditai
Aprašymas

Pelno nesiekiančios įmonės, nors ir turi ypatingą statusą, privalo deramą dėmesį skirti apskaitai bei finansų tvarkymui. Kokie tokių įmonių apskaitos politikos ypatumai, kokiais mokesčiais jos apmokestinamos ir kaip juos skaičiuoti, kaip pildyti su tuo susijusias deklaracijas, – į šiuos ir daugelį kitų klausimų atsakys auditorius Artūras Kapitanovas.

SEMINARO APRAŠYMAS. Seminare „Pelno nesiekiančių vienetų apmokestinimo tvarka“ lektorius mokesčių požiūriu aptars daugelį klausimų, aktualių pelno nesiekiančioms įmonėms, apžvelgs tokių įmonių apskaitos tvarkymo ypatumus, pelno ir gyventojų pajamų mokesčių skaičiavimo bei deklaravimo taisykles, PVM skaičiavimo, ataskaitų klausimus ir kt.

APIE LEKTORIŲ. Auditorius Artūras Kapitanovas seminarus mokesčių temomis veda nuo 1995 m. Dirbdamas Mokesčių inspekcijoje jis skaitė paskaitas mokesčių administratoriams, vėliau – auditoriams Lietuvos auditorių rūmuose, dėstė aukštojoje Norvegijos vadybos mokykloje. Yra sukaupęs didelę su mokesčių apskaita susijusio darbo patirtį: nuo 1989 m. dirbo Finansų ministerijoje, vėliau ėjo Audito skyriaus viršininko pareigas Valstybinėje mokesčių inspekcijoje prie Finansų ministerijos. Prieš dešimtmetį pradėjo dirbti kaip nepriklausomas auditorius ir mokesčių konsultantas. Jo straipsniai mokesčių temomis skelbiami specialiojoje spaudoje.

Temos:

Pelno mokesčio apskaičiavimas ir pelno mokesčio deklaracijos PLN204N pildymas:
• Lengvatiniai pelno mokesčio tarifai ir jų taikymo sąlygos;
• Pajamų pripažinimo ypatumai: pajamų iš ekonominės veiklos ir paramos bei subsidijų (dotacijų) atskyrimas;
• Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai;
• Apmokestinimas prie pajamų šaltinio;
• Pelno mokesčio deklaracijos PLN204N pildymas: deklaracijos pildymo tvarka, prievolė teikti deklaraciją.
Apskaitos tvarkymo ypatumai:
• LR finansų ministro įsakymo Nr. 1K-372 taikymas;
• Apskaitos politika;
• Veiklos rezultatų ataskaitos pildymas;
• Balansas.
PVM apskaičiavimas:
• PVM objektas;
• PVM skaičiavimo ypatumai;
• PVM atskaita;
• Naujovės nuo 2011 metų;
• PVM deklaracijų pildymo tvarka.
Nekilnojamojo turto mokesčio skaičiavimas.
Gyventojų pajamų mokestis:
• Pajamos natūra;
• Gyventojų pajamų, susijusių ir nesusijusių su darbo santykiais (A ir B klasių pajamų), apmokestinimas;
• Pajamų deklaravimas;
• A ir B klasių pajamų deklaracijų pildymo tvarka.
Paramos gavimas ir panaudojimas:
• Parama, tampanti pelno mokesčio objektu;
• Metinės paramos deklaracijos.

Sertifikacija:

UAB "Mokesčių srautas" nuo 2005 07 29 pagal Vidaus reikalų ministro 2005 m. liepos 18 d. įsakymą Nr. 1V-226 „Dėl Vidaus reikalų ministro 2002 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 598 "Dėl Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašo tvirtinimo" papildymo“ (Valstybės žinios, 2005, Nr. 91-3407) įtraukta į Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą.


Medžiaga
Apskaita_Aiskinamasis_Rastas_Istrauka.pdf176 kb
Apskaita_Balansas.pdf123 kb
Apskaita_Isakymas_1K_372_aktuali_istrauka.pdf144 kb
Apskaita_VeiklosRezultatu_Ataskaita.pdf113 kb
GPM_FR0572_pildymo_pakeitimai.pdf173 kb
GPM_Neapmokestinamos_pajamos.pdf123 kb
GPM_PajamosNatura_Ivertinimas.pdf148 kb
Labdara_Parama_TeisesAktai_Aktualus.pdf204 kb
NTMI_Istatymas_Aktuali_Redakcija_Istraukos.pdf169 kb
NTMI_Mokescio_lengvatos.pdf136 kb
PM_Istatymas_Aktuali_Redakcija.pdf184 kb
PM_Mokescio_Bazes_Nustatymas.pdf183 kb
PM_Mokescio_Tarifai.pdf129 kb
PM_PLN204N_Parama.pdf114 kb
PVM_Istatymas_Aktuali_Redakcija_Istraukos.pdf201 kb
PVM_PNvienetas_PMVpoziuriu.pdf127 kb
PVM_Prievoles_Registruotis_PVMm.pdf158 kb
PVM_Socialiniu_paslaugu_tiekimas.pdf163 kb
Užduota klausimų: 14
2011-02-15 11:01:53 Ar Asociacija ne PVM moketoja gali israsyti "Debetini dokumenta", tikslinant neteisetai priskaiciuota PVM?
3 kreditai
2011-03-06 20:25:37 auditorius Artūras Kapitanovas

Jūs negalite matyti šio atsakymo teksto. Norėdami jį matyti turite įsigyti. Spauskite mygtuką "Į krepšelį".

2011-02-14 15:14:20 Ar eksploatacinės įmokos,renkamos iš gyventojų ir naudojamos pagal patvirtintą sąmatą (darbo užmokesčiui pirmininko,buhalterės,elektriko ir kt.,transporto, ryšių,teismų,ilg,turto nusidėvėj.,inventoriaus ir kt.ūk. išlaidoms) yra ūkinės-komercinės veiklos pajamos???
3 kreditai
2011-03-06 20:26:23 auditorius Artūras Kapitanovas

Jūs negalite matyti šio atsakymo teksto. Norėdami jį matyti turite įsigyti. Spauskite mygtuką "Į krepšelį".

2011-02-14 12:59:18 Esame tradicinė religinė benduormenė, turime paramos gavimo/tiekimo statusą. Ar galime fizinėms asmenims tiekti piniginę labdarą be mokesčių? Kokios sąlygos turi būti įvykdytos, kad išvengti GPM ar kitus mokesčių? Ir ar galime apmokėti žmonėms už vaistus? Padėti apmokėti už šildymą ir pan.?
3 kreditai
2011-03-06 20:27:25 auditorius Artūras Kapitanovas

Jūs negalite matyti šio atsakymo teksto. Norėdami jį matyti turite įsigyti. Spauskite mygtuką "Į krepšelį".

2011-02-14 12:39:24 2010 metais fiziniai asmenys turintys individualios veiklos pažymas, viešąjai įstaigai suteikė šias paslaugas: mokymų organizavimo paslauga; mokymų kurso vedimo paslauga; mokymų kursų vedimo planavimo, organizavimo ir koordinavimo paslauga. Kokiu GPM tarifu apmokestinamos šios pajamos?
3 kreditai
2011-03-06 20:28:20 auditorius Artūras Kapitanovas

Jūs negalite matyti šio atsakymo teksto. Norėdami jį matyti turite įsigyti. Spauskite mygtuką "Į krepšelį".

2011-02-14 12:02:55 Viešoji įstaiga gruodžio mėnesį gavo paramą 30 dieną - 30000 lt. grynais ir 31 dieną 40000 lt. pavedimu. Paramos suma viršija 50000 Lt. Notaro patvirtinta paramos sutartis nesudaryta. Deklaracijoje PLN203 gautą paramą parodžiau viena suma. Ar galima turėti dvi paramos sutartis?
3 kreditai
2011-03-06 20:29:01 auditorius Artūras Kapitanovas

Jūs negalite matyti šio atsakymo teksto. Norėdami jį matyti turite įsigyti. Spauskite mygtuką "Į krepšelį".

2011-02-14 11:49:39 Ar gali viešoji įstaiga vieną kartą per kalendorinius metus fiziniam asmeniui apmokėti už atliktas paslaugas? Fizinis asmuo neturi individualios veiklos pažymos, neturi nei verslo liudijimo, su įmone jokių santykių neturi. Kokie mokesčiai, ar reikia deklaruoti?
3 kreditai
2011-03-06 20:29:39 auditorius Artūras Kapitanovas

Jūs negalite matyti šio atsakymo teksto. Norėdami jį matyti turite įsigyti. Spauskite mygtuką "Į krepšelį".

 
Krepšelio informacija
 
Seminarų: 0 Klausimų: 0
Krepšelio vertė: 0 kreditų
Turite kreditų: 0 kreditų
Anotacija
Įsigiję konsultaciją internetu galėsite parsisiųsti auditorijoje vykusio seminaro mokymo medžiagos elektroninę versiją „pdf“ formatu, užduoti klausimus lektoriui bei matyti kitų dalyvių užduotus klausimus ir atsakymus į juos. Norime atkreipti dėmesį, kad auditorijoje vykusio seminaro vaizdo įrašas nėra internetinio seminaro dalis.

Prieš pradedant naudotis paslauga siūlome peržiūrėti dažniausiai užduodamų klausimų skiltį ir paslaugų kainodaros skiltį.